Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Dyrektor – Argyro Eleftheriadou

Naczelnik Wydziału – Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Ateny

Tel: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Faks: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: grecki, angielski, francuski.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka akceptowane są następujące języki: grecki, angielski, francuski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

– w Grecji: do sądu pierwszej instancji.

Wnioski należy wnosić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub, jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania, sądu miejsca pobytu dłużnika lub, jeżeli nie ma on także miejsca pobytu, do sądu właściwego dla stolicy kraju.

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów:

– w Grecji: do sądu apelacyjnego.

Art. 34

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 34 można wnosić jedynie w formie:

– w Grecji: skargi kasacyjnej.

Skargi kasacyjne należy wnosić do Sądu Najwyższego.

Ostatnia aktualizacja: 25/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony