Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Nazwa, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Współpracy Sądowej)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Faks:+358 9 1606 7524

E-mail: central.authority@om.fi

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: fiński, szwedzki i angielski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu rejonowego (käräjäoikeus/tingsrätt).

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu okręgowego (hovioikeus/hovrätt).

Art. 34

Wyroki wydane w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć na podstawie art. 34 jedynie do:

w Finlandii – Sądu Najwyższego (Korkein oikeus/högsta domstolen).

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.