Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Artikel 67 (a)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteit is:

het directoraat-generaal Rehabilitatie en Gevangeniswezen (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) (DGRSP)

dienst Rechtshulp en geschillen (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lissabon

Tel.:         +351 218812200

Fax:                 +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

De overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor mededelingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen zijn het Portugees, het Engels en het Frans.

Artikel 67 (c)

De overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certificaat betreffende het omgangsrecht en de terugkeer aanvaarde talen zijn het Portugees en het Engels.

Artikelen 21 en 29

Voor de in de artikelen 21 en 29 bedoelde zaken is de bevoegde rechtbank:

- de rechtbank voor familiezaken en minderjarigen (Juízo de Família e Menores); of, bij gebrek daaraan:

- de lokale rechtbank voor civiele zaken (Juízo Local Cível), in voorkomend geval, of de lokale rechtbank met algemene bevoegdheid (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikel 33

De in artikel 33 bedoelde rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het hof van beroep (Tribunal da Relação).

Artikel 34

Voor de toepassing van artikel 34 van de verordening is het alleen mogelijk een beroep in te stellen over een rechtsvraag en dat beroep moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Laatste update: 09/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.