Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Familierecht - Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid


*verplichte invoer

Artikel 67 (a)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Hoofd directoraat mw. Argyro Eleftheriadou

Hoofd afdeling mw. Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Athene

Tel.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fax: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor correspondentie met de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: Grieks, Engels, Frans

Artikel 67 (c)

De talen die worden aanvaard voor certificaten inzake het omgangsrecht en terugkeer van een kind overeenkomstig artikel 45, lid 2, zijn: Grieks, Engels, Frans

Artikelen 21 en 29

De verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 worden ingediend bij de volgende gerechten:

– in Griekenland, een rechtbank van eerste aanleg.

Verzoeken moeten worden ingediend bij het gerecht met jurisdictie in de verblijfplaats van de onderhoudsplichtige of, indien de onderhoudsplichtige geen verblijfplaats heeft, het gerecht van de plaats van huisvesting van de onderhoudsplichtige of, indien de onderhoudsplichtige eveneens geen plaats van huisvesting heeft, het gerecht van Athene.

Artikel 33

Beroepen als bedoeld in artikel 33 moeten worden ingesteld bij de volgende gerechten:

– in Griekenland, een hof van beroep.

Artikel 34

Beroepen als bedoeld in artikel 34 kunnen uitsluitend worden ingesteld door middel van:

– in Griekenland, een cassatieberoep.

Cassatieberoepen worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Laatste update: 25/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website