Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 67 (a)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De namen, adressen en communicatiemiddelen van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale autoriteiten:

Ministerie van Justitie, Eenheid Internationaal justitieel beheer

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-mail: central.authority@om.fi

Artikel 67 (b)

De talen die worden aanvaard voor mededelingen aan de centrale autoriteiten overeenkomstig artikel 57, lid 2, zijn: Fins, Zweeds, Engels.

Artikel 67 (c)

Voor het certificaat inzake omgangsrechten en terugkeer van een kind - artikel 45, lid 2: Fins, Zweeds, Engels.

Artikelen 21 en 29

De verzoeken als bedoeld in de artikelen 21 en 29 moeten worden ingediend bij de volgende rechtbank:

in Finland, de käräjäoikeus/tingsrätt.

Artikel 33

Het beroep als bedoeld in artikel 33 moet worden ingesteld bij de volgende rechtbank:

in Finland, de hovioikeus/hovrätt.

Artikel 34

De beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een beroep, als bedoeld in artikel 34, kunnen uitsluitend worden aangevochten bij:

in Finland, de Korkein oikeus/högsta domstolen.

Laatste update: 02/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.