Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

L-Artikolu 67 (a)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali ddeżinjati skont l-Artikolu 53:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (l-Artikolu 55(c))

Telefown:      +421 2 888 91 111

Faks:     +421 2 888 91 605

Sit: http://www.justice.gov.sk/

Ċentru għall-Protezzjoni Ġuridika Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (l-Artikolu 55(a), (b), (d) u (e) u l-Artikolu 56)

Telefown:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Sit: http://www.cipc.sk

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2):

  • għall-fini tal-Artikolu 55(c): is-Slovakk, l-Ingliż, il-Franċiż
  • għall-fini tal-Artikolu 55(d): is-Slovakk, l-Ingliż, iċ-Ċek
  • għall-fini tal-Artikolu 55(a), (b) u (e): is-Slovakk, l-Ingliż, il-Franċiż, iċ-Ċek u l-Ġermaniż

L-Artikolu 67 (c)

Għal ċertifikat li jikkonċerna drittijiet ta' aċċess għat-tfal u ċertifikat li jikkonċerna r-ritorn ta' tfal – l-Artikolu 45(2): is-Slovakk

L-Artikoli 21 u 29

Talbiet stipulati fl-Artikolu 21 iridu jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

a) il-Qorti Reġjonali ta' Bratislava (Krajský súd v Bratislave) għal talba għal rikonoxximent ta' sentenzi relatati mad-divorzju, is-separazzjoni ġudizzjarja u l-annullament taż-żwieġ;

b) Il-Qorti Distrettwali (Okresný súd) fil-post fejn jirrisjedu t-tfal, jew il-Qorti Distrettwali ta' Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) jekk it-tfal ma jkunux jirrisjedu fir-Repubblika Slovakka, għal talba għal rikonoxximent ta' sentenza dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri.

Talbiet stipulati fl-Artikolu 29 iridu jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

Il-Qorti Distrettwali (Okresný súd) fil-post fejn jirrisjedu t-tfal, jew il-Qorti Distrettwali ta' Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) jekk it-tfal ma jkunux jirrisjedu fir-Repubblika Slovakka, għal talba għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà.

L-Artikolu 33

Rikorsi stipulati fl-Artikolu 33 iridu jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

- l-appelli jridu jiġu ppreżentati lill-qorti distrettwali.

L-Artikolu 34

Rikorsi li jistgħu jiġu ppreżentati skont l-Artikolu 34:

- ritrattazzjoni.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 14/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.