Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali maħtura skont l-Artikolu 53:

L-Awtorità ċentrali għall-Italja kollha kemm hi hija
“il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità”

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefown:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

Posta elettronika: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet għall-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): it-Taljan, l-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikolu 67 (c)

Għaċ-ċertifikat dwar id-drittijiet ta’ aċċess u r-ritorn ta’ minorenni - l-Artikolu 45(2): it-Taljan, l-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet previsti fl-Artikoli 21 u 29 għandhom jitressqu quddiem il-qrati elenkati hawn taħt:

fl-Italja, il-“Corte d'appello”,

L-Artikolu 33

L-appelli previsti fl-Artikolu 33 għandhom jitressqu quddiem il-qrati elenkati hawn taħt:

fl-Italja, il-“Corte d'appello”,

L-Artikolu 34

L-appelli previsti fl-Artikolu 34 jistgħu jitressqu biss:

fl-Italja, b’appell fuq punt tad-dritt (cassazione).

L-aħħar aġġornament: 03/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.