Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali nnominati skont l-Artikolu 53:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tel: +353 1 4790200

Faks: +3531 4790201

Posta elettronika: child_abduct_inbox@justice.ie

L-Artikolu 67 (b)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): L-Irlandiż u/jew l-Ingliż, il-Franċiż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikati li jikkonċernaw id-drittijiet ta' aċċess u ta' ritorn tal-minuri skont l-Artikolu 45(2) huma: l-Ingliż u/jew l-Irlandiż.

L-Artikoli 21 u 29

It-talbiet previsti mill-Artikoli 21 u 29 għandhom ikunu ppreżentati fil-qrati li ġejjin:

- fl-Irlanda, il-Qorti Superjuri (High Court).

L-Artikolu 33

L-appell previst mill-Artikolu 33 għandu jkun ippreżentat fil-qrati mniżżla hawn taħt:

- fl-Irlanda, il-Qorti Superjuri (High Court).

L-Artikolu 34

Fl-Irlanda, appell fil-Qorti tal-Appell dwar punt tad-dritt (ta' min jinnota, madankollu, li b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni Irlandiża, il-Qorti Suprema għandu jkollha kompetenza għall-appelli minn deċiżjoni tal-Qorti Superjuri jekk tkun sodisfatta li jkun hemm ċirkostanzi ta' eċċezzjoni li jiġġustifikaw appell dirett lilha.  Il-Qorti Suprema għandu jkollha wkoll kompetenza għall-appelli minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell jekk tkun sodisfatta li ċerti kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni jkunu ssodisfati.)

L-aħħar aġġornament: 29/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.