Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

L-Artikolu 67 (a)

L-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-awtoritajiet ċentrali maħtura skont l-Artikolu 53 jistgħu jinstabu permezz tal-għodda għat-tiftix fuq nett tal-paġna.

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet lill-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2) huma l-Ungeriż, l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż.

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikazzjoni li tikkonċerna d-drittijiet ta’ aċċess u r-ritorn tal-minuri skont l-Artikolu 45(2) huma l-Ungeriż, l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż.

L-Artikoli 21 u 29

Ir-rikorsi msemmija fl-Artikoli 21 u 29 jistgħu jiġu ppreżentati lill-qrati segwenti:

– fl-Ungerija, il-qorti Distrettwali li topera fis-sede tal-qorti Reġjonali kompetenti (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) u, f’Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta’ Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

L-Artikolu 33

L-appelli msemmija fl-Artikolu 33 jistgħu jitressqu fil-qrati segwenti:

– fl-Ungerija, il-qrati Reġjonali (törvényszék) u, f’Budapest, il-Qorti Reġjonali ta’ Budapest-Kapitali (Fővárosi Törvényszék).

L-Artikolu 34

Is-sentenza li tingħata fl-appell skont l-Artikolu 34 tista’ tiġi kkontestata biss permezz ta’:

– fl-Ungerija: talba għal ritrattazzjoni (felülvizsgálati kérelem).

L-aħħar aġġornament: 27/10/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.