Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Greċja

Liġi tal-Familja - kwistjonijiet Matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri


*input mandatarju

L-Artikolu 67 (a)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Kap tad-Direttorat: Is-Sa Argyro Eleftheriadou

Kap tad-Dipartiment: Is-Sa Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Athens

Tel: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Faks: 0030 210 7767499

posta elettronika: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

L-Artikolu 67 (b)

Il-lingwi aċċettati għall-korrespondenza mal-awtoritajiet ċentrali skont l-Artikolu 57(2): Il-Grieg, l-Ingliż, il-Franċiż

L-Artikolu 67 (c)

Il-lingwi aċċettati għaċ-ċertifikati dwar id-dritt ta' aċċess u r-ritorn ta' wild skont l-Artikolu 45(2): Il-Grieg, l-Ingliż, il-Franċiż

L-Artikoli 21 u 29

L-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 21 u 29 għandhom jiġu ppreżentati lill-qrati li ġejjin:

– fil-Greċja, qorti tal-prim'istanza.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-post tar-residenza tal-obbligant jew, jekk l-obbligant ma jkollux residenza, il-qorti tal-post ta' akkomodazzjoni tal-obbligant jew, jekk l-obbligant lanqas ma jkollu post ta' akkomodazzjoni, il-qorti għal Ateni.

L-Artikolu 33

L-appelli skont l-Artikoli 33 u 33 għandhom jitressqu lill-qrati li ġejjin:

– fil-Greċja, qorti tal-appell

L-Artikolu 34

L-appelli skont l-Artikoli 34 jistgħu jitressqu biss permezz ta:

– fil-Greċja, appell fil-kassazzjoni.

L-appelli fil-kassazzjoni għandhom jitressqu lill-Qorti Suprema.

L-aħħar aġġornament: 25/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna