Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Malta

Saturu nodrošina
Malta

67. pants (a)

Vārdi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu;

Direktors

Sociālās labklājības standartu departaments

Ģimenes un sociālās solidaritātes lietu ministrija

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tālr.: +356 21 441311/ 21480130

Fakss: +356 21 490468

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu: maltiešu valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Sertifikātam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: maltiešu valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādām tiesām:

Maltā - Civiltiesā (Ģimenes lietu nodaļa) un Gozo - Miertiesā (Gozo) (Ģimenes lietu nodaļa) (Augstākā jurisdikcija).

33. pants

33. pantā paredzētās apelācijas sūdzības iesniedz turpmāk norādītajās tiesās:

— Maltā un Gozo, Qorti tal-Appell [Apelācijas tiesa] saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļā.

34. pants

34. pantā paredzētās apelācijas sūdzības var iesniegt tikai: nav noteikts valsts tiesību aktos.

Lapa atjaunināta: 05/05/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.