Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī saziņas līdzekļus:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 2662933

Fakss:  +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tàlr.:    +370 5 266 42 01

Fakss:  +370 5 260 38 13

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; lietuviešu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: lietuviešu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Lietuvā, Lietuvos apeliacinis teismas [apelācijas tiesa].

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Lietuvā, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasācijas prasības iesniegšanai Augstākaja tiesā].

Lapa atjaunināta: 26/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.