Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumus un adrese, kā arī saziņas līdzekļi:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Tàlr.: +371 67036836

Fakss: +371 67036852

E-pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv

67. pants (b)

Valodas, kas ir pieņemtas saziņai ar centrālām iestādēm, ievērojot 57. panta 2. punktu; latviešu, angļu.

67. pants (c)

Apliecība saskarsmes tiesībām ar bērnu un bērna atpakaļatdošanai – 45. panta 2. punkts: latviešu, angļu.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Latvijā, rajona (pilsētas) tiesā.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādās tiesās:

- Latvijā, apgabaltiesā.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai šādi:

- Latvijā, Augstākā tiesa [kasācijas prasības iesniegšanai Augstākajā tiesā].

Lapa atjaunināta: 13/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.