Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Somija

Saturu nodrošina
Somija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi ir šādi:

Tieslietu ministrija, Starptautiskās tiesiskās sadarbības vadības nodaļa (Unit for International Judicial Administration)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tālr.: +358 9 1606 7628

Fakss: +358 9 1606 7524

E-pasts: central.authority@om.fi

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot saziņai ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: somu, zviedru, angļu valoda.

67. pants (c)

Saziņas valodas saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu atbilstīgi 45. panta 2. punktam: somu, zviedru, angļu valoda.

21. un 29. pants

21. un 29. pantā paredzētos pieteikumus iesniedz šādās tiesās:

Somijas apgabalstiesās (käräjäoikeus/tingsrätt).

33. pants

33. pantā paredzētos pieteikumus par lēmumu pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā iesniedz šādās tiesās:

Somijas apelācijas tiesās (hovioikeus/hovrätt).

34. pants

Apelācijas kārtībā pieņemtos spriedumus saskaņā ar 34. pantā paredzētajiem noteikumiem var apstrīdēt tikai:

Somijas Augstākajā tiesā (Korkein oikeus/högsta domstolen).

Lapa atjaunināta: 16/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.