Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

67. pants (a)

Atbilstīgi 53. pantam izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un kontaktinformācija ir šāda:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa (International Judicial Cooperation Division)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-pasts: central.authority@just.ee

Tàlr.: + 372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

67. pants (b)

Atbilstīgi 57. panta 2. punktam saziņai ar centrālajām iestādēm var izmantot šādas valodas: igauņu valoda, angļu valoda.

67. pants (c)

Atbilstīgi 45. panta 2. punktam saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu var izmantot šādas valodas: igauņu un angļu valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumi saskaņā ar 21. un 29. pantu Igaunijā jāiesniedz attiecīgajā apriņķa tiesā.

33. pants

Pieņemtos lēmumus Igaunijā saskaņā ar 33. pantu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā.

34. pants

Pēc tam pieņemtos lēmumus Igaunijā saskaņā ar 34. pantu var pārsūdzēt tikai kasācijas kārtībā.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.