Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir pranešimo priemonės:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Užsienio reikalų ministerijos Konsulinių reikalų ir civilinės teisės departamentas)

S-103 39 Stokholmas

Telefonas: +46 (8) 405 1000 (bendrasis telefono numeris) / +46 (8) 405 5005 (skubiems atvejams ne darbo valandomis)

Faksas +46 (8) 723 1176

E. paštas ud-kc@gov.se

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį centrinėms įstaigoms galima teikti pranešimus, yra švedų ir anglų.

67 straipsnis (c)

Dėl pažymos, susijusios su bendravimo teise ir vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: švedų arba anglų kalba.

21 ir 29 straipsniai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

21 straipsnis

Jeigu visas prašymas ar jo dalis susiję su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui (tingsrätt), kaip numatyta Švedijos vaikų ir tėvų kodekso (föräldrabalken) 21 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu prašymas nesusijęs su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra kitos šalies gyvenamoji vieta, arba Nakos apylinkės teismui, jeigu kita šalis negyvena Švedijoje.

29 straipsnis

Jeigu visas prašymas ar jo dalis susiję su vaiko asmeniu, jį reikėtų pateikti apylinkės teismui pagal Reglamento „Briuselis II“ 29 straipsnio 2 dalį.

Jeigu prašymas nėra susijęs su vaiko asmeniu, jį taip pat reikėtų pateikti apylinkės teismui, nustatytam pagal Reglamento „Briuselis II“ 29 straipsnio 2 dalį.

33 straipsnis

33 straipsnyje numatyti apeliaciniai skundai turi būti paduodami sprendimą priėmusiam apylinkės teismui.

34 straipsnis

34 straipsnyje numatyti skundai gali būti paduodami tik apeliaciniam teismui (hovrätt) arba Aukščiausiajam Teismui (Högsta domstolen).

Paskutinis naujinimas: 07/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma