Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirta centrinė įstaiga yra toliau nurodytas vyriausybės departamentas:

DGRSP – Reabilitavimo ir kalėjimų tarnybų generalinis direktoratas (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Teisinės pagalbos ir ginčų departamentas (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lisabona

Tel.         +351 218812200

Faks.                 +351 218853653

E. pašto adresas gjc@dgrsp.mj.pt

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, kurias vartojant galima bendrauti su centrine įstaiga, yra portugalų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kurias leidžiama vartoti pažymėjimui dėl teisės bendrauti su vaiku ir vaiko grąžinimo pagal 45 straipsnio 2 dalį, yra portugalų ir anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodytose bylose jurisdikciją turi:

šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius (Juízo de Família e Menores), jei toks yra, o jeigu tokio skyriaus nėra, jurisdikciją turi:

vietos civilinių bylų skyrius (Juízo Local Cível), jei toks yra, arba vietos bendrosios kompetencijos skyrius (Juízo Local de Competência Genérica).

33 straipsnis

33 straipsniuose nurodyti apeliaciniai skundai teikiami Apeliaciniam teismui (Tribunal da Relação).

34 straipsnis

Pagal reglamento 34 straipsnį apeliacinis skundas gali būti paduodamas tik teisės klausimu ir pateikiamas Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

Paskutinis naujinimas: 09/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.