Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių įstaigų pavadinimas, adresas ir pranešimo priemonės.

Direktorius

Socialinės gerovės standartų departamentas

Šeimos ir socialinio solidarumo ministerija

Bugeja institutas

St Joseph High Road

Sta Venera — Malta

Tel. +356 21 441311/ 21480130

Faks. +356 21 490468.

67 straipsnis (b)

Kalbos, kuriomis pagal 57 straipsnio 2 dalį centrinėms įstaigoms gali būti teikiami pranešimai: maltiečių, anglų.

67 straipsnis (c)

Dėl teisės bendrauti pažymėjimo ir vaiko grąžinimo – 45 straipsnio 2 dalis: maltiečių, anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Maltoje – civilinių bylų teismui (šeimos bylų skyrius), o Goce – magistratų teismui (Gocas) (šeimos bylų skyrius) (aukštesnė jurisdikcija).

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Maltoje ir Goce Qorti tal-Appell (Apeliacinis teismas) Organizavimo ir civilinio proceso kodekse (12 skyrius) nustatyta tvarka, taikoma apeliaciniams skundams.

34 straipsnis

34 straipsnyje numatyti skundai gali būti pateikiami: nacionalinėje teisėje tai nenumatyta.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 14/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma