Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir kontaktiniai duomenys:

Prokuratūra prie Aukščiausiojo Teisingumo Teismo

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefonas       +352 47 59 81 / 336

Faks.        +352 47 05 50

El. paštas: parquet.general@justice.etat.lu

67 straipsnis (b)

Pagal 57 straipsnio 2 dalį kalbos, priimtinos susirašinėjant su centrinėmis institucijomis: prancūzų, anglų ir vokiečių.

67 straipsnis (c)

Pagal 45 straipsnio 2 dalį kalbos, kuriomis priimami pažymėjimai, susiję su bendravimo teisėmis ir vaiko grąžinimu: prancūzų, anglų ir vokiečių.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti pateikiami šioms teismo institucijoms:

- Liuksemburge – apylinkės teismo (Tribunal d’arrondissement) pirmininkaujančiam teisėjui.

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti pateikiami šiems teismams:

- Liuksemburge – Apeliaciniam teismui (Cour d’appel).

34 straipsnis

Kaip numatyta 34 straipsnyje, sprendimą dėl apeliacinio skundo galima užginčyti tik:

- Liuksemburge – pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation).

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma