Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefonas:        +370 5 2662933

Faksas:            +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefonas:        +370 5 266 42 01

Faksas:            +370 5 260 38 13

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: lietuvių kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: lietuvių kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas [Apeliacinis teismas].

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas [Apeliacinis teismas].

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Lietuvoje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasacinis skundas Aukščiausiajam teismui].

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.