Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir ryšių palaikymo priemonės:

visoje Italijoje veikianti centrinė institucija yra
„il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità“

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefonas:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faksas:                 +39 06 68808085

E. paštas: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

67 straipsnis (b)

Centrinių institucijų priimtinos ryšių palaikymo kalbos pagal 57 straipsnio 2 dalį: italų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Dėl bendravimo teisių pažymėjimo ir vaiko grąžinimo pagal 45 straipsnio 2 dalį – italų, anglų ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai turėtų būti pateikiami toliau išvardytiems teismams:

Italijoje: Corte d’appello.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai turėtų būti paduodami toliau išvardytiems teismams:

Italijoje: Corte d’appello.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodytus apeliacinius skundus galima paduoti tik:

Italijoje paduodant skundą dėl teisės klausimų (cassazione).

Paskutinis naujinimas: 03/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.