Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Airija

Turinį pateikė
Airija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Airija

Šeimos teisė. Santuoka ir tėvų pareigos.


*būtina nurodyti

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Ministro for Justice, Equality and Law Reform (Teisingumo, lygybės ir teisės reformos ministerija)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamentas)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefonas +353 1 4790200

Faksas +353 1 4790201

E. paštas child_abduct_inbox@justice.ie

67 straipsnis (b)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kalbos, priimtinos ryšiams su centrinėmis institucijomis palaikyti pagal 57 straipsnio 2 dalį: airių ir (arba) anglų, prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: anglų ir (arba) airių.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Airijoje: High Court.

34 straipsnis

Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo, skirta Court of Appeal (vis dėlto reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį.  Aukščiausiasis Teismas taip pat yra apeliacinė instancija Apeliacinio teismo sprendimų atvejais, jei jis nusprendžia, kad tenkinamos tam tikros Konstitucijoje nustatytos sąlygos.)

Paskutinis naujinimas: 29/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma