Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

67 straipsnis (a)

Pagal 53 straipsnį paskirtų centrinių institucijų pavadinimai, adresai ir ryšio priemonės:

Ministry of Justice, Unit for International Judicial Administration

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel. +358 9 1606 7628

Faksas +358 9 1606 7524

E. paštas: central.authority@om.fi

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: suomių, švedų, anglų.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui (45 straipsnio 2 dalis): suomių, švedų, anglų.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai teikiami šiems teismams:

Suomijoje – käräjäoikeus/tingsrätt.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami šiems teismams:

Suomijoje – hovioikeus/hovrätt.

34 straipsnis

Teismo sprendimai dėl 34 straipsnyje numatyto apeliacinio skundo gali būti skundžiami tik:

Suomijoje – Korkein oikeus/högsta domstolen.

Paskutinis naujinimas: 16/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.