Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,

Museumstrasse 7, Abteilung I 10,

1016 Vienna

Tel. (+43) 1 52152 2134

Faks. (+43) 1 52152 2829

E. paštas team.z@bmj.gv.at

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: vokiečių.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: vokiečių.

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius teikiami šiems teismams arba kompetentingoms institucijoms:

– Austrijoje – apylinkės teismui (Bezirksgericht).

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį teikiami šiems teismams:

– Austrijoje – apylinkės teismui.

34 straipsnis

Pagal 34 straipsnį galima teikti tik tokius skundus:

– Austrijoje: kasacinį skundą dėl teisinio klausimo (Revisionsrekurs), pateiktą apylinkės teismui, bet adresuotą Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof).

Paskutinis naujinimas: 26/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.