Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(A Külügyminisztérium konzuli ügyek és polgári jogi osztálya)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (központi telefonszám) / +46 (8) 405 5005 (hivatali időn kívül hívható segélyhívó szám )

+46 (8) 723 1176;

Email cím: ud-kc@gov.se

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei a svéd és az angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: svéd vagy angol.

21. és 29. cikk

21. cikk

Ha a kérelem teljes egészében vagy részben gyermek személyére irányul, azt a gyermekek és szülők jogairól szóló svéd törvény (föräldrabalken) 21. fejezetének 1. szakasza értelmében a körzeti bírósághoz (tingsrätt) kell benyújtani.

Ha a kérelem nem gyermek személyére irányul, azt a másik fél lakóhelye szerint illetékes körzeti bírósághoz, vagy, ha a másik fél nem Svédországban lakik, a nackai körzeti bírósághoz kell benyújtani.

29. cikk

Ha a kérelem teljes egészében vagy részben gyermek személyére irányul, azt a Brüsszel II. rendelet 29. cikkének (2) bekezdése szerinti körzeti bírósághoz kell benyújtani.

Ha a kérelem nem gyermek személyére irányul, azt szintén a Brüsszel II. rendelet 29. cikkének (2) bekezdése szerint meghatározott körzeti bírósághoz kell benyújtani.

33. cikk

A 33. cikk szerinti jogorvoslati kérelmet ahhoz a körzeti bírósághoz kell benyújtani, amely a határozatot hozta.

34. cikk

A 34. cikk szerinti jogorvoslati kérelem csak fellebbviteli bírósághoz (hovrätt) vagy a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) nyújtható be.

Utolsó frissítés: 31/05/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.