Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Odjel Ministarstva vanjskih poslova za konzularne poslove i građansko pravo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 (8) 405 1000 (centrala) / +46 (8) 405 5005 (broj za hitne pozive izvan radnog vremena)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

Adresa e-pošte: ud-kc@gov.se

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2. su švedski i engleski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom i predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: švedski ili engleski.

Članci 21. i 29.

Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Članak 21.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu (tingsrätt), kako je predviđeno u poglavlju 21. odjeljku 1. švedskog Zakona o djeci i roditeljima (föräldrabalken).

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu na području čije nadležnosti je boravište druge stranke ili okružnom sudu u Nacki, ako druga stranka nema boravište u Švedskoj.

Članak 29.

Ako se zahtjev u cijelosti ili djelomično odnosi na dijete, podnosi se okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Ako se zahtjev ne odnosi na dijete, također se podnosi okružnom sudu u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe Bruxelles II.

Članak 33.

Žalbe predviđene člankom 33. podnose se okružnom sudu koji je donio odluku.

Članak 34.

Žalbe predviđene člankom 34. mogu se podnijeti samo žalbenom sudu (hovrätt) ili Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).

Posljednji put ažurirano: 07/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici