Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimus, adresus ir informacijos perdavimo būdus:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefonas: +386 (0)1 369 77 00

Faksas: +386 (0)1 369 78 32

Elektroninis paštas: gp.mddsz@gov.si

67 straipsnis (b)

Kalbas, priimtinas perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: slovėnų kalba, anglų kalba.

67 straipsnis (c)

Bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimui – 45 straipsnio 2 dalis: slovėnų kalba.

21 ir 29 straipsniai

21 ir 29 straipsniuose nurodyti prašymai paduodami šiems teismams:

– Slovėnijoje, okrožno sodišče.

33 straipsnis

33 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai paduodami toliau nurodytiems teismams:

– Slovėnijoje, okrožno sodišče.

34 straipsnis

34 straipsnyje nurodyti apeliaciniai skundai gali būti paduodami tik kaip:

– Slovėnijoje, pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici