Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Imena, adrese i načini komunikacije za središnja tijela određena na temelju članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (članak 55. točka (c))

Telefon:      +421 2 888 91 111

Faks:     +421 2 888 91 605

Internetska stranica: http://www.justice.gov.sk/

Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

p.p. 57

814 99 Bratislava (članak 55. točke (a), (b), (d) i (e) te članak 56.)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks:     +421 2 20 46 32 58

E-pošta: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Internetska stranica: http://www.cipc.sk

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.:

  • za potrebe članka 55. točke (c): slovački, engleski, francuski
  • za potrebe članka 55. točke (d): slovački, engleski, češki
  • za potrebe članka 55. točaka (a), (b), i (e): slovački, engleski, francuski, češki i njemački

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom te potvrdu o predaji djeteta – članak 45. stavak 2.: slovački

Članci 21. i 29.

Zahtjevi predviđeni člankom 21. podnose se sljedećim sudovima:

a) Regionalnom sudu u Bratislavi (Krajský súd v Bratislave) za zahtjeve za priznavanje odluka o razvodu, zakonskoj rastavi i poništenju braka;

b) okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za priznavanje odluka o roditeljskoj odgovornosti.

Zahtjevi predviđeni člankom 29. podnose se sljedećim sudovima:

okružnom sudu (Okresný súd) u mjestu boravišta djeteta, ili Okružnom sudu Bratislava I (Okresný súd Bratislava I) ako dijete nema boravište u Slovačkoj, za zahtjeve za proglašenje izvršivosti.

Članak 33.

Prigovori predviđeni člankom 33. podnose se sljedećim sudovima:

– žalbe se podnose okružnom sudu.

Članak 34.

Prigovori koji se podnose u skladu s člankom 34.:

–  postupak odlučivanja o žalbi.

Posljednji put ažurirano: 11/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici