Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


*obvezan unos

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela utvrđenih na temelju članka 53.:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka

Telefon: +420 542 215 522

Telefaks: +420 542 212 836

E-pošta: podatelna@umpod.cz

Internetska stranica: http://www.umpod.cz/

Osobe za kontakt:

Zdeněk Kapitán, predstojnik

Markéta Nováková, zamjenica predstojnika

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.: češki, engleski, njemački i francuski.

Članak 67. točka (c)

Za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom i vraćanje djeteta – članak 45. stavak 2.: češki.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima i sudskim izvršiteljima.

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

– okružnim sudovima.

Članak 34.

Pravni lijek iz članka 34. može biti samo:

– zahtjev za poništenje u skladu s člankom 229. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen, te zahtjev za odlučivanje o žalbi u skladu s člankom 236. i dalje Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici