Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimetty keskusviranomainen on:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)

GJC – Gabinete Jurídico e Contencioso (oikeusapu- ja riita-asiatoimisto)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Puhelin: (+351) 218 812 200

Faksi: (+351) 218 853 653

Etusivu

Sähköposti: gjc@dgrsp.mj.pt

67 artiklan b alakohta

Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti viestinnässä keskusviranomaisen kanssa voi käyttää portugalia, englantia tai ranskaa.

67 artiklan c alakohta

Asetuksen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus voidaan laatia portugaliksi tai englanniksi.

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21–29 artiklassa mainituissa tapauksissa toimivaltaisia ovat:

- perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa,

- siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, tai yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo Local de Competência Genérica).

33 artikla

Muutosta voi hakea asetuksen 33 artiklan mukaisesti Tribunal da Relação -ylioikeuksista.

34 artikla

Asetuksen 34 artiklaa sovellettaessa vain tiettyyn oikeusseikkaan saa hakea muutosta. Muutosta haetaan tällöin korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

Päivitetty viimeksi: 14/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.