Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimiä ja osoitteita sekä viestintämenetelmiä voi hakea sivun yläosassa olevan hakutoiminnon avulla.

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: unkari, englanti, saksa ja ranska.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: unkari, englanti, saksa ja ranska.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

– Unkarissa törvényszék székhelyén működő járásbíróság (yleisen tuomioistuimen toimipaikan piirioikeus), Budapestissä Budai Központi Kerületi Bíróság (Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin).

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

– Unkarissa törvényszék, Budapestissä Fővárosi Törvényszék (pääkaupungin yleinen tuomioistuin).

34 artikla

Muutoksenhakuun annettuun päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan seuraavasti:

– Unkarissa: felülvizsgálati kérelem (uudelleentarkastelupyyntö).

Päivitetty viimeksi: 27/10/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.