Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Osastopäällikkö: Argyro Eleftheriadou

Yksikönpäällikkö: Ekaterini Papanikolaou

Mesogion 96

11527 Ateena, Kreikka

Puhelin: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Faksi: 0030 210 7767499

Sähköposti: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: kreikka, englanti ja ranska.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: kreikka, englanti ja ranska.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

– Kreikassa: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Protodikeío).

Kun on kyse tuomioistuimen alueellisesta toimivallasta, hakemus toimitetaan velallisen kotipaikan tuomioistuimeen. Jos hänellä ei ole kotipaikkaa, hakemus toimitetaan asuinpaikan tuomioistuimeen, ja jos hänellä ei ole asuinpaikkaakaan, hakemus toimitetaan pääkaupungin tuomioistuimeen.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

– Kreikassa: muutoksenhakutuomioistuin (Efeteío)

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan:

– Kreikassa: muutoksenhaulla.

Muutoksenhaku osoitetaan korkeimmalle oikeudelle (Àreio Págo).

Päivitetty viimeksi: 25/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme