Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Puhelin:   +43 1 52152 2134

Faksi:         +43 1 52152 2829

Sähköposti:     team.z@bmj.gv.at

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: saksa.

67 artiklan c alakohta

Todistus tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamispyyntö – 45 artiklan 2 kohta: saksa.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille tai toimivaltaisille viranomaisille:

-    Itävallassa Bezirksgericht.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

-    Itävallassa Bezirksgericht.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

-    Itävallassa: Revision-valitus (toimitetaan Bezirksgericht-tuomioistuimeen, osoitetaan Oberster Gerichtshofille).

Päivitetty viimeksi: 26/11/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme