Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων και Αστικού Δικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών)

S-103 39 Στοκχόλμη

Τηλέφωνο:    +46 (8) 405 1000 (τηλ. κέντρο) / +46 (8) 405 5005 (αριθμός έκτακτης ανάγκης εκτός ωρών γραφείου)

Φαξ:     +46 (8) 723 1176;

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ud-kc@gov.se

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή παιδιού - άρθρο 45 παράγραφος 2: σουηδικά ή αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Άρθρο 21

Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt), όπως ορίζει το κεφάλαιο 21 άρθρο 1 του Σουηδικού Κώδικα Τέκνων και Γονέων (föräldrabalken).

Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής στην οποία έχει την κατοικία του ο άλλος διάδικος, ή στο περιφερειακό δικαστήριο Nacka αν ο άλλος διάδικος δεν κατοικεί στη Σουηδία.

Άρθρο 29

Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού Βρυξέλλες II.

Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει επίσης να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού Βρυξέλλες II.

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να ασκηθούν στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την υπόθεση.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο σε εφετείο (hovrätt) ή στο Ανώτατο Δικαστήριο (Högsta domstolen).

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο