Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 53:

Den Slovakiske Republiks justitsministerium

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikel 55c)

Telefon:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Websted: http://www.justice.gov.sk/

Centret for international retlig beskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikel 55a, b, d og e, og artikel 56)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Websted: http://www.cipc.sk

Artikel 67 (b)

De sprog, som accepteres for kommunikation med centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

  • med henblik på artikel 55c: slovakisk, engelsk og fransk
  • med henblik på artikel 55d: slovakisk, engelsk og tjekkisk
  • med henblik på artikel 55a, b og e: slovakisk, engelsk, fransk, tjekkisk og tysk

Artikel 67 (c)

For en attest om samværsret med et barn og en attest om tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: slovakisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

a) retten for regionen Bratislava (Krajský súd v Bratislave) vedrørende begæringer om anerkendelse af afgørelser vedrørende skilsmisse, separation og ophævelse af ægteskab

b) kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om anerkendelse af en afgørelse om forældreansvar.

De i artikel 29 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

Kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om en erklæring om, at en retsafgørelse er eksigibel.

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede indsigelser skal fremsættes over for følgende domstole:

– appeller indgives til kredsdomstolen.

Artikel 34

Indsigelser, som kan fremsættes i henhold til artikel 34:

–  appelprøvelse.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website