Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 53:

Den Slovakiske Republiks justitsministerium

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikel 55c)

Telefon:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Websted: http://www.justice.gov.sk/

Centret for international retlig beskyttelse af børn og unge (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikel 55a, b, d og e, og artikel 56)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-mail: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Websted: http://www.cipc.sk

Artikel 67 (b)

De sprog, som accepteres for kommunikation med centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

  • med henblik på artikel 55c: slovakisk, engelsk og fransk
  • med henblik på artikel 55d: slovakisk, engelsk og tjekkisk
  • med henblik på artikel 55a, b og e: slovakisk, engelsk, fransk, tjekkisk og tysk

Artikel 67 (c)

For en attest om samværsret med et barn og en attest om tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: slovakisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

a) retten for regionen Bratislava (Krajský súd v Bratislave) vedrørende begæringer om anerkendelse af afgørelser vedrørende skilsmisse, separation og ophævelse af ægteskab

b) kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om anerkendelse af en afgørelse om forældreansvar.

De i artikel 29 omhandlede begæringer skal fremsættes over for følgende domstole:

Kredsdomstolen (Okresný súd) det sted, hvor barnet bor, eller kredsdomstolen for Bratislava I (Okresný súd Bratislava I), hvis barnet ikke bor i Den Slovakiske Republik, vedrørende begæringer om en erklæring om, at en retsafgørelse er eksigibel.

Artikel 33

De i artikel 33 omhandlede indsigelser skal fremsættes over for følgende domstole:

– appeller indgives til kredsdomstolen.

Artikel 34

Indsigelser, som kan fremsættes i henhold til artikel 34:

–  appelprøvelse.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.