Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Den centralmyndighed, der er udpeget i henhold til artikel 53, er følgende statslige direktorat:

DGRSP – Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet for retshjælp og tvistemål (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1133-001 Lissabon

Tlf.:         +351 218812200

Fax:                 +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

Man kan kommunikere med centralmyndigheden på portugisisk, engelsk og fransk, jf. artikel 57, stk. 2.

Artikel 67 (c)

De sprog, som accepteres ved affattelse af attesten om samværsret og tilbagegivelse af et barn i henhold til artikel 45, stk. 2, er portugisisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I de i artikel 21 og 29 omhandlede tilfælde er følgende domstole kompetente:

- Juízo de Família e Menores (familieretten) eller hvis en sådan ikke findes,

- Juízo Local Cível (byretten), såfremt en sådan findes, eller Juízo Local de Competência Genérica (den lokale domstol med almindelig kompetence).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 skal indgives til appeldomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

For så vidt angår forordningens artikel 34 er det kun muligt at indgive appel til prøvelse af retlige spørgsmål, og den skal indgives til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Sidste opdatering: 09/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website