Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Artikel 67 (a)

Den centrale myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 53, er:

DGRSP — Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generaldirektoratet for resocialisering og fængselsvæsenet)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lissabon

Telefon:         +351 21 881 22 00

Fax:                 +351 21 885 36 53

Websted

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

Man kan kommunikere med centralmyndigheden på portugisisk, engelsk og fransk, jf. artikel 57, stk. 2.

Artikel 67 (c)

De sprog, som accepteres ved affattelse af attesten om samværsret og tilbagegivelse af et barn i henhold til artikel 45, stk. 2, er portugisisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I de i artikel 21 og 29 omhandlede tilfælde er følgende domstole kompetente:

- Juízo de Família e Menores (familieretten) eller hvis en sådan ikke findes,

- Juízo Local Cível (byretten), såfremt en sådan findes, eller Juízo Local de Competência Genérica (den lokale domstol med almindelig kompetence).

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 skal indgives til appeldomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

For så vidt angår forordningens artikel 34 er det kun muligt at indgive appel til prøvelse af retlige spørgsmål, og den skal indgives til højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Sidste opdatering: 14/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.