Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

To centrale myndigheder er udpeget.

1. Hele forordningen med undtagelse af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Tlf.:       + 33 1 44 77 61 05

Fax:        +33 1 44 77 61 22

E-mailadresse:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Anvendelsen af artikel 56 (Anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tlf.:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33(01) 44 77 25 78

E-mailadresse: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Anmodninger ifølge artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Frankrig, til Président du Tribunal de grande instance.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- I Frankrig, til Cour d'appel.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Frankrig, ved pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].

Sidste opdatering: 03/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.