Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ústředním orgánem pro celé území Itálie je:

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:               +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: italština, angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a o navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: italština, angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

v Itálii odvolacímu soudu (Corte d'appello).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

v Itálii odvolacímu soudu (Corte d'appello).

Článek 34

Opravné prostředky uvedené v článku 34 mohou být napadeny pouze těmito prostředky:

v Itálii prostřednictvím kasačního opravného prostředku (cassazione).

Poslední aktualizace: 03/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.