Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ředitelka Argyro Eleftheriadou

Vedoucí oddělení Ms Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Atény

Tel: 0030 2107767311, 0030 2107767312

Fax: 0030 2107767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro korespondenci s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2: řečtina, angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení týkající se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2: řečtina, angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– v Řecku soud v prvním stupni.

Žádosti se podávají u soudu s příslušností v místě bydliště dlužníka nebo, pokud dlužník žádné místo bydliště nemá, u soudu v místě pobytu dlužníka nebo, pokud dlužník žádné místo pobytu nemá, u aténského soudu.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– odvolací soud.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podat pouze prostřednictvím:

– kasačního opravného prostředku.

Kasační opravné prostředky se podávají k Nejvyššímu soudu.

Poslední aktualizace: 25/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.