Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Člen 67 (a)

Imena, naslove in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tel:      +370 5 2662933

Faks:    +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tel:      +370 5 266 42 01

Faks:    +370 5 260 38 13

Člen 67 (b)

Jezike, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: litovščina, angleščina.

Člen 67 (c)

Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka – člen 45(2): litovščina.

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se predložijo naslednjim sodiščem:

- v Litvi: Lietuvos apeliacinis teismas [Pritožbeno sodišče].

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo na spodaj našteta sodišča:

- v Litvi: Lietuvos apeliacinis teismas [Pritožbeno sodišče].

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo:

- v Litvi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasacijska pritožba na Vrhovno sodišče].

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 11/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт