Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefon: +32 2 542 67 00

Fax:          +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: francia, holland, német, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: az igazoláshoz fordítást kell csatolni a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelven. E nyelvet (esettől függően francia, holland vagy német) a „bizonyításfelvétel”–ről szóló rendelethez csatolt, a belga települések és az elsőfokú bíróságok illetékességi területeit tartalmazó jegyzék (Kézikönyv) II. oszlopában határozzák meg (F – francia, N – holland, D- német).

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Belgiumban: a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Belgiumban:

a) a végrehajthatósági határozatot kérelmező fél jogorvoslati kérelme esetén a cour d’appel vagy a hof van beroep.

b) azon személy jogorvoslati kérelme esetén, akivel szemben a végrehajtást kérték, a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Belgiumban, a semmisségi panasz.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 14/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт