Titlul executoriu european

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cererea de rectificare a titlului executoriu, în cazul unei omisiuni substanţiale, sau cererea de retragere a acestuia, în cazul eliberării nefondate, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), trebuie adresată grefierului şef al instanţei care a eliberat titlul respectiv.

Hotărârea de respingere a cererii de rectificare sau retragere poate fi atacată printr-o cerere adresată preşedintelui instanţei.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Procedura de revizuire prevăzută la articolul 19 este procedura obişnuită pentru hotărârile pronunţate de instanţa care a emis titlul executoriu original.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate pentru înregistrarea titlurilor executorii europene înaintate de creditori autorităţilor franceze de executare sunt limbile franceză, engleză, germană, italiană şi spaniolă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Autorităţile menţionate la articolul 25 sunt reprezentate de preşedintele camerei notarilor pentru districtul în care se află biroul notarial care a întocmit actul care trebuie certificat.

Ultima actualizare: 04/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site