Europejski tytuł egzekucyjny

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

W Estonii wniosek o sprostowanie lub uchylenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia można złożyć w sposób określony w § 447 kodeksu postępowania cywilnego (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W sytuacjach określonych w art. 19 ust. 1 wniosek może zostać złożony w Estonii zgodnie z § 415 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Na potrzeby art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Estonia akceptuje zaświadczenia wydane w języku angielskim lub estońskim lub przetłumaczone na te języki.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organem, o którym mowa w art. 25, jest sąd rejonowy w prowincji Harju.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.