Europese executoriale titel

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Een verzoek om rectificatie of intrekking van een door een rechtbank verstrekt bewijs van waarmerking moet worden ingediend bij:

- de rechtbank die het bewijs van waarmerking heeft afgegeven.

Een verzoek om rectificatie of nietigverklaring van een openbaar document dat is opgesteld door een notaris, een bestuurlijke instantie of een natuurlijke persoon of rechtspersoon met publieke bevoegdheden, moet worden ingediend bij:

- de autoriteit of persoon die het document heeft opgesteld, die vervolgens verplicht is het verzoek door te sturen aan de gemeentelijke rechtbank die bevoegd is op basis van de locatie van de statutaire zetel/verblijfplaats, zodat laatstgenoemde een geldige beslissing kan geven.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Een verzoek om rectificatie of intrekking van een door een rechtbank verstrekt bewijs van waarmerking moet worden ingediend bij:

- de rechtbank die het bewijs van waarmerking heeft afgegeven.

Een verzoek om rectificatie of nietigverklaring van een openbaar document dat is opgesteld door een notaris, een bestuurlijke instantie of een natuurlijke persoon of rechtspersoon met publieke bevoegdheden, moet worden ingediend bij:

- de autoriteit of persoon die het document heeft opgesteld, die vervolgens verplicht is het verzoek door te sturen aan de gemeentelijke rechtbank die bevoegd is op basis van de locatie van de statutaire zetel/verblijfplaats, zodat laatstgenoemde een geldige beslissing kan geven.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Kroatisch. Vertalingen in het Kroatisch moeten door een daartoe in een van de lidstaten van de EU bevoegde vertaler als officiële vertaling worden gewaarmerkt.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Bevoegde rechtbanken, bestuurlijke instanties, notarissen, rechtspersonen en natuurlijke personen met publieke bevoegdheden die gemachtigd zijn om executoriale titels of dwangbevelen voor niet-betwiste schuldvorderingen onder het toepasselijke nationaal recht af te geven.

Laatste update: 05/07/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.