Europese executoriale titel

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Na onderzoek van de zaak kan de rechtbank van eerste aanleg het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen rectificeren of intrekken (artikel 619, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De schuldenaar kan bij het Hoge Hof van Cassatie een verzoek om heroverweging van de desbetreffende beslissing indienen, zoals bedoeld in artikel 19 van de verordening. Het Hof behandelt het verzoek conform hoofdstuk 24 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ("Herroeping van definitieve rechterlijke beslissingen").

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De Republiek Bulgarije aanvaardt het Bulgaars.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De bevoegde instantie is het gerecht in het rechtsgebied waarvan de akte is afgegeven (artikel 619, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Laatste update: 11/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website