Titolu eżekuttiv ewropew

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Fil-każ ta’ żball materjali, jew ta’ rtirar, fil-każ tal-għotja indebita tat-titolu eżekuttiv, kif stabbilit fl-Artikolu 10(2), it-talba għall-irtirar għandha ssir lid-Direttur tad-Dipartiment tar-Reġistru tal-Qorti li jkun ħareġ id-dokument.

Iċ-ċaħda ta’ talba għal rettifika jew ta’ rtirar tista’ tkun is-suġġett ta’ rikors, fil-forma ta’ talba indirizzata lill-President tal-Qorti.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Il-proċedura ta’ stħarriġ ġudizzjarju msemmija fl-Artikolu 19 hija l-proċedura ordinarja applikabbli għad-deċiżjonijiet meħuda mill-qorti li tkun tat it-titolu eżekuttiv oriġinali.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwi aċċettati għar-reġistrazzjoni tat-titoli eżekuttivi Ewropej mibgħuta mill-kredituri lill-awtoritajiet Franċiżi huma l-Franċiż, l-Ingliż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

L-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 25 tar-Regolament huma n-nutar jew l-entità legali li jkunu fil-pussess tal-uffiċċju tan-nutar li jżomm l-oriġinal tal-att irċevut.

L-aħħar aġġornament: 02/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.