Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymus ištaisyti arba atšaukti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą teikia pažymėjimą išdavusi institucija, naudodama reglamento IV priede pateiktą standartinę formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies a punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 696 straipsnio e punkte.

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies b punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 140 straipsnyje.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Leidžiama kalba – portugalų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Tvirtinti autentiškus dokumentus įgalioti notarai.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma