Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymus ištaisyti arba atšaukti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą teikia pažymėjimą išdavusi institucija, naudodama reglamento IV priede pateiktą standartinę formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies a punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 696 straipsnio e punkte.

Kalbant apie 19 straipsnio 1 dalies b punktą, peržiūros procedūra nustatyta Civilinio proceso kodekso 140 straipsnyje.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Leidžiama kalba – portugalų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Tvirtinti autentiškus dokumentus įgalioti notarai.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.